โรงเรียนราชินีบนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามข้อมูลที่หมายเลข 084 1939596 และ 081 286 1873